Huisreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KARATECLUB ‘TOUKON

1. Het clubpaspoort is verplicht voor alle leden van de club.
    Je wordt lid na betaling van het lidgeld.
    De verzekering is pas geldig na afgifte doktersattest en betaling
    van het lidgeld.

2. Elk jaar dient het lidgeld en de verzekering opnieuw te worden
    betaald. Het lid wordt daartoe verzocht door de penningmeester.

3. Om lid te worden moet je minstens 12 jaar zijn
    (onder voorbehoud).

4. Behoud van graden mits evaluatie en goedkeuring hoofdtrainers
    (enkel voor leden die reeds een graad behaalden in een andere
    discipline).

5. De hoofdtrainers bepalen de inhoud van de examens.
    De hoofd- en/of hulptrainers nemen de examens af.
    Enkel de hoofdtrainers zijn gemachtigd om de graden toe te
    kennen.

6. Het dragen van een bokshelm wordt aangeraden tijdens het
    sparren op de trainingen, een mondstuk is verplicht.
    Het dragen van een bokshelm is verplicht tijdens de kumite,
    een mondstuk is aangeraden.

7. De hoofdtrainers, hulptrainers en/of andere bestuursleden kunnen
    een lid de toegang tot de tatami weigeren indien hij/zij zichtbare
    tekens vertoont van dronkenschap of indien hij/zij onder invloed is
    van verdovende middelen.

8. Het bestuur kan ten allen tijde een lid uit de club weigeren en/of
    uitzetten indien hij/zij zich niet gedraagt volgens het huishoudelijk
    reglement.
    Ook indien hij/zij een lid van de club of de club zelf in diskrediet
    brengt of dreigt te brengen kan hij/zij de toegang ontzegt worden.

9. Elk lid respecteert de etiquette in de dojo.
    Dit wil zeggen:
        – respect en eerbied voor de dojo en de sensei
        – op tijd komen
        – groeten naar sensei en senpai
        – groeten bij het betreden en aftreden van de tatami
        – gsm afleggen, …
        – verzorgde persoonlijke hygiëne
        – geknipte nagels
        – gewassen voeten
        – geen juwelen en andere sieraden,…

10. Het groeten gebeurt door het licht voorover hellen van het
      bovenlichaam en je houdt hierbij steeds oogcontact.
      Tijdens het groeten wordt de term ‘OSU’ uitgesproken
      (uitspraak ‘USS’) teneinde respect te tonen.

11. Zorg steeds voor een nette karategi met daarop het logo van de
     club. Ieder draagt de obi die overeenstemt met zijn/haar behaalde
     graad en knoopt die zoals dit van hem/haar verwacht wordt.

12. Elk lid brengt respect op voor het materiaal en de dojo die tot zijn
      beschikking staat. Hij/zij bergt het geleende materiaal na gebruik
      terug op de daar voorziene plaats.