Huisreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KARATECLUB ‘TOUKON

1. Het clubpaspoort is verplicht voor alle leden
van de club. Je wordt lid na betaling van het
lidgeld. De verzekering is pas geldig na afgifte
doktersattest en betaling van het lidgeld.

2. Elk jaar dient het lidgeld en de verzekering
opnieuw te worden betaald. Het lid wordt
daartoe verzocht door de penningmeester.

3. Om lid te worden moet je minstens 12 jaar
zijn.(onder voorbehoud)

4. Behoud van graden mits evaluatie en goedkeuring
hoofdtrainers. (enkel voor leden die reeds een
graad behaalden in een andere discipline)

5. De hoofdtrainers bepalen de inhoud van de examens
en zij en/of de hulptrainers nemen de examens af. De hoofdtrainers zijn gemachtigd om de graden toe te kennen.

6. Het dragen van een bokshelm wordt aangeraden
tijdens het sparren op de trainingen, een mondstuk is verplicht.

Het dragen van een bokshelm is verplicht
tijdens de kumite, een mondstuk is aangeraden.

7. De hoofdtrainers, hulptrainers en/of andere
bestuursleden kunnen een lid de toegang tot de tatami weigeren indien hij/zij zich zichtbare tekens vertoont
van dronkenschap of indien hij/zij onder invloed is van verdovende middelen.

8. Het bestuur kan ten allen tijde een lid uit de
club weigeren en/of uitzetten indien hij/zij zich niet gedraagt volgens het huishoudelijk reglement. Ook indien hij/zij een lid
van de club of de club zelf in diskrediet brengt of dreigt te brengen kan hij/zij de toegang ontzegt worden.

9. Elk lid respecteert de etikette in de dojo.
Dit wil zeggen:
– respect en eerbied voor de dojo en de sensei
– op tijd komen
– groeten naar sensei en sempai
– groeten bij het betreden en aftreden
van de tatami
– gsm afleggen, …
– verzorgde persoonlijke hygiëne:
– geknipte nagels
– gewassen voeten
– geen juwelen en andere sierraden,…

10. Zorg steeds voor een nette karategi met daarop
het logo van de club. Ieder draagt de obi die
overeenstemt met zijn/haar behaalde graad.

11. Elk lid brengt respect op voor het materiaal en
de dojo die tot zijn beschikking staat. Hij/zij bergt het geleende materiaal na gebruik terug op de
daar voorziene plaats.